26
FEB
2014

Vol. 63 No. 1 (Spring 2014)

Elina Berghäll VATT:sta selvittää Suomen talouden rakennemuutosta sekä mahdollista siirtymää kohti innovaatiotaloutta. Toisessa artikkelissa Sanna-Mari Renfors Satakunnan ammattikorkeakoulusta tarkastelee myyjän toimintaan pohjautuvaa suoritusarviointia ostajan näkökulmasta....
03
DEC
2013

Vol. 62 No. 3-4 (Autumn-winter 2013)

Tuomas Möttönen tarkastelee yritysten omistajuuden ja johtajuuden eriytymistä ja ammattijohtajuuteen siirtymistä suomalaisissa suuryrityksissä. Toisessa artikkelissa Kalle A. Piirainen ja Rafael A. Gonzalez vertailevat tietojärjestelmätieteiden design science -lähestymistapaa ja...
09
JUN
2013

Vol. 62 No. 2 (Summer 2013)

Tässä numerossa julkaistaan kaksi laskentatoimen alaan kuuluvaa tieteellistä artikkelia. Ensimmäisessä Miika Malkamäki ja Antti Rautiainen Jyväskylän yliopistosta vertailevat rahastonhoitajien ja tilintarkastajien eettisiä arvoja sekä tutkivat näiden ammattiryhmien suhtautumista...